NOBS Profil

Baggrund:

Faglig uddannelse som Landbrugsmaskinsmed

Maskiningeniør fra Aarhus Teknikum, Termisk Linie

Ansættelser som Ingeniør hos: Haldor Topsøe A/S, Lyngby, Sabroe Industry A/S, Holme, Aarhus Olie / AAK Denmark, Århus

Stor interesse for og indsigt i kemiske enhedsoperationer og procesteknologi.

Dimensionering og internationalt salg af industrielle anlæg til den petrokemiske industri.

Projektering, opstart og optimering af anlæg med filtrerings- og vakuum teknologi, varmetransmission, inddampning og destillation.

Batch såvel som kontinuerlige processer.

Erfaring og viden om opbygning såvel som drift af praktiske udstyr.

Teoretiske færdigheder er vedligeholdt, udbygget og danner grundlag for evnen til at kombinere teori og praktisk erfaring.

Solid kompetence indenfor procesteknologi.

Siden 2011 selvstændig rådgivende ingeniør med kunder i industri og fjernvarme sektoren.

Specialer:

Kemiske enhedsoperationer med speciale indenfor termiske processer

Dimensionering, opbygning og drift af praktisk udstyr til såvel batch som kontinuerlige processer.

Projektering, opstart og optimering af procesanlæg

Varmetransmission, inddampning og destillation.

Filtrerings- og vakuum teknologi

Dimensionering og energi-optimering af industrielle køleanlæg og varmepumper.

Indgående kendskab til de Europæiske regler for trykbærende udstyr, PED.

Erfaring med ATEX direktivet for udstyr og maskineri i eksplosionsfarlige områder.

Erfaring med anvendelse af opløsningsmidler samt genvinding af disse.

Teoretisk velfunderet - suppleret med 40 års praktisk erfaring.

Niels Ole Sørensen,  B.Sc. (Mech. Eng.)